Hakkımızda

Organize Sanayi Bölgesi, Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini meydana getirmektir.
I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti; ülkemiz sanayisinin güçlenmesi ve kalkınması noktasında, gerek ilimize gerekse bölgemize katkıda bulunmak amacıyla 05.12.1989 tarihinde kurulmuş ve 05.01.1991 tarihinde çalışmalara başlayarak bölgemizin temellerini atmıştır.

GAP Projesi ile birlikte Şanlıurfa İlinde Sanayi çok büyük bir gelişme göstermiştir. Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen Müteşebbis müracaatlarının çok sayıda artmasından dolayı, taleplerinin yoğun bir şekilde devam etmesi ve 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer kalmaması nedeniyle Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına başlanmıştır.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü ilk olarak 12.08.1997 Tarihinde kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Ancak 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun çıkmasından dolayı, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 5. Maddesinin (Kuruluş) (a) bendine göre Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü Kanuna göre yeniden intibak ettirilmiştir.

Şanlıurfa Valiliğinin 19.04.2001 Tarihli yazı ile yapılan talep üzerine Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü 24.04.2001 Tarih ve 152 Sicil Numarası ile Tüzel Kişiliği tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla 2.Organize Sanayi Bölgesinin Fizibilite Raporu hazırlanmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek yer seçimi yapılmış ve 1998 Mali yılı yatırım programına da alınmış bulunmaktadır.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezinden 15 km mesafede kurulmuş, 1. kısım ile yine aynı mesafede kurulan 2. kısımdan oluşmaktadır. Her iki bölgemizin birleştirilme çalışmaları devam etmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN!