Su / Atık Su

SUOSB Hizmetler – Su

Bölgemize su temini Direkli mevki yakınlarındaki mera arazisinde açılan 2 adet kuyudan elde edilmekte iken, söz konusu kuyuların, Balıklı Göl su havzasını olumsuz etkilediği belirtilerek bakanlık tarafından çıkartılan genelge ile iptali gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 2 yıldır içme ve kullanma suyumuz Şanlıurfa Belediyesinden bir isale hattı ile 500 m³ lük terfi binasına alınarak, 12 km’lik hat ile 6500 m³ ve 2500 m³ kapasiteli depolara alınmaktadır . Gelen bu su 1. kısımdaki mevcut fabrika binaları ve tüm parsel girişlerine ve 2. kısımdaki mevcut fabrika binaları ile 96 ha içindeki tüm parsel girişlerine kadar 100-500 mm çaplarındaki 8.649,90 m HDPE boru hattı ile getirilmiş bulunmaktadır.

 

Galeri

BİZİ TAKİP EDİN!