Doğalgaz Sistemlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımı

Değerli sanayicilerimiz, doğalgaz sistemlerinin verimli ve emniyetli bir şekilde kullanımını sağlamak için yaptırılan periyodik kontrol ve bakımları hatırlatırız.

 

Doğal Gaz Emniyet Sistemlerinin Çalışır Durumda Olduğunun Kontrolü

•Binanın bahçesinde bulunan doğal gaz armatürlerinin kapalı kabin içerisinde muhafaza edilmesi, ancak Ana Kesme Vanasının kilitli olmaması ve gerektiğinde rahat ulaşılabilir durumda olması sağlanmalıdır.

•Doğal gaz tesisatı üzerinde bulunan “solenoid vana” ve acil çıkış kapısı önündeki “ani stop butonu” ile “gaz alarm cihazı” ‘nın işlevini yerine getirip getiremediği en az yılda bir kez kontrol ettirilmelidir.

Bina Bahçesinde ve Çevresinde Kazı Yapılması

•Binanın bahçesinde yapılacak herhangi bir kazı çalışmasında 187 Acil İhbar Hattı aranarak AKSA Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Şirketine önceden haber verilip, ilgili teknik personelin nezaretinde kazı yapılması, emniyetin sağlanması bakımından zorunludur.

Topraklama Tesisatının Kontrolü

•Topraklama tesisatının (kazan, baca ve doğal gaz tesisatı topraklama tesisatının)  işlevini yerine getirip getiremediği hususu yılda en az bir kez kontrol ettirilmeli ve gerektiğinde önlem alınmalıdır. Bu amaçla EMO’ ya (Elektrik Mühendisleri Odasına) müracaat edilerek, topraklama değerinin ölçümü istenmeli ve uygunluğuna dair belge alınmalıdır.

Yetkili Olmayan Kişilerin Sisteme Müdahale Etmelerinin Önlenmesi

•Binanın bahçesinde yer alan doğal gaz servis kutusu ve diğer tesisat armatürlerine yetkisiz kişilerce müdahale edilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.

Gerektiğinde 187 Acil İhbar Hattının Aranması

•Herhangi bir noktadan gaz kokusu hissedildiğinde Acil İhbar 187 Hattı aranmalı ve Ana Kesme Vanası kapatılmalıdır. Gaz kokusu hissedilen yer kapalı ortam ise havalandırılmalı ve ortamda kıvılcım oluşumuna sebebiyet verilmemelidir.

Yakıcı Cihazların ve Bacanın Periyodik Bakımları

•Sistemin emniyetli ve verimli çalışmasını sağlamak ve emisyon değerleri kontrol altına alabilmek amacıyla, her kış dönemi öncesinde yılda en az bir kez olmak üzere gaz yakıcı cihazların periyodik bakımları ve baca gazı analizleri yetkili servislere yaptırılmalıdır.

•Bacanın işlevini yerine getirip getirmediği (tıkanıklık vb ihtimaline karşı) periyodik olarak kontrol ettirilmelidir.

Kazan Dairesinde Yanıcı ve Yakıcı Madde Bulundurulmaması

•Kazan dairesinde yanıcı ve yakıcı malzemelerin kazan dairesinden uzak tutulması emniyet açısından zorunludur.

Doğal Gaz Borularının Boyanması

•Doğal gaz borularının korozyona karşı mukavemetini artırabilmek amacıyla antipas üzeri sarı renk (RAL 2100) boya ile boyanması gerekmektedir.

Havalandırma Menfezlerinin Açık Tutulması

•Sistem verimliliğinin ve emniyetinin sağlanması amacıyla alt ve üst havalandırmaların sürekli açık kalması sağlanmalıdır.

Tesisat veya Cihaz Tadilat İşlemleri

•Doğal gaz tesisatında kazan-kombinin yer değişikliği gerektiğinde tadilata başlamadan önce AKSA Şanlıurfa Doğal Gaz’a başvurup proje tadilatı yaptırılmalı ve onaylandıktan sonra tadilat işlemine başlanmalıdır.

İlgili Personelin Bilgilendirilmesi

•Kazan dairesi ile ilgili personel Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara gönderilerek gerekli eğitimleri almaları sağlanmalıdır.

Haber Galeri