Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

SANAYİ İŞLETMELERİNE

 

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin  2018 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar, Kanunun 8 inci maddesi gereği sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmü şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız web sayfası (sanayi.gov.tr)  “e-Hizmetler Bölümü” başlığı altında bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ” linki  kullanılarak  2018 yılı Yıllık İşletme Cetveli  bilgileri elektronik ortamda girilir.

Yıllık İşletme Cetveli’ ni süresi içinde vermeyenlere Kanunun 5. ve 9. maddeleri gereği 1294,00 (binikiyüzdoksandört)-TL idari para cezası  uygulanır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ:

            Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize edilmektedir. Sanayi işletmeleri; kamu kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde (sanayi aboneliğinden elektrik kullanma, KDV iadesi gibi) sorun yaşamamaları için Sanayi Sicil Belgesi’nin süresi içinde vize yapılması konusunda, gerekli dikkati göstermelidir.

SANAYİ İŞLETMELERİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereği, verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (unvan, adres değişikliği, ürün değişikliği veya ilavesi gibi), kapanma ve faaliyete geçme durumlarını 1(bir) ay içinde Müdürlüğümüze bildirmeyenler hakkında, Kanunun 4. ve 9. maddeleri gereği  1294,00 (binikiyüzdoksandört)-TL, Sanayi Sicil Belgesini görevli memura ibraz etmeyenlerin  Kanunun 10 ncu Maddesi gereği 647,00 (altıyüzkırkyedi)-TL ve doğru beyanda bulunmayanlara Kanunun 11 inci maddesi gereği 2595,00 (ikibinbeşyüzdoksanbeş)  TL idari para cezası  uygulanır.

 

Duyurulur.

ŞANLIURFA SANAYİ VE TEKNOLOJİ  İL MÜDÜRLÜĞÜ

Galeri