Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Başladı

2019 Verimlilik Proje Ödülleri için İşletme Başvuruları ve Bağımsız Değerlendirici Başvuruları başlamıştır.

Başvurular, Verimlilik Proje Ödülleri  sayfasındaki başvuru formların indirilip doldurulduktan sonra elektronik ortamda http://vpo.sanayi.gov.tr adresine yüklenmesi ile tamamlanmaktadır.

Bakanın Mesajı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla özel sektör sanayi işletmelerimizde ve kamu kurumlarımızda verimlilik ve yenilik artırıcı uygulamaların ve projelerin teşvik edilmesi ve başarılı örneklerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” takdim ediyoruz.

Bugün sahip olunan ileri teknolojiler, iş dünyası için kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı ve verimlilik artışları ile gelecekteki rekabet avantajını yakalamak için anahtar konumuna gelmiş bulunmaktadır. Öte yandan, dünyanın hızla artan entegrasyonu ile birlikte dijital dönüşümün yaşamın her alanına girmesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de endüstriyel ve teknolojik gelişmenin yanı sıra verimlilik artışları için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Sanayinin bilgi teknolojilerine bağlı bu yeni biçimlenmesi, ekonomik kalkınma ve iş yaşamı için önceden hayal bile edilemeyen bir potansiyel üretmektedir.

Dijital dönüşüm ekseninde yeniden şekillenmeye başlamış olan teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılması ile ülkemizin verimlilik artışlarına dayalı sürdürülebilir kalkınma hamlesini artan bir ivme ile hayata geçirmek Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biridir.

Bu hedefler doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de işletmelerimizi başarılarını bizlerle paylaşmaya davet ederken, 2018 yılı “Verimlilik Proje Ödülleri” sürecinde nihai değerlendirme aşamasına kalan projeleri sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyarız.

 

Mustafa VARANK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Galeri