PERSONEL ALIM İLANI

 

   PERSONEL ALIM İLANI

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Ruhsat ve İzinler Biriminde istihdam edilmek üzere 1 adet Mimar kadrosu için belirtilen şartları taşımak kaydıyla personel alımı gerçekleştirilecektir.

UNVANI

 • MİMAR ( Lisans )
   

KADRO ADEDİ

 • 1

CİNSİYET

 • ERKEK/KADIN

KPSS Puan Türü

 • P3

KPSS Puanı

 • Tercihen; en az 60

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. Genel Şartlar
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin mimarlık fakültelerinden mezun olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Tercihen; Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak,
 • Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • Son Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Herhangi bir maluliyeti ve engel durumunun olmaması,
 • Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
 • Tercihen;  Erkekler Adaylar için Askerlikle ile ilişkisi bulunmamak.

 

 1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 • 4 Adet Fotoğraf,
 • Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • ÖSYM sitesinden alınan geçerlilik süresi dolmamış barkotlu 2022/2023 KPSS sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmî veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü'nde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü'nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi fotokopisi
   
 1. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Adaylar, yapılacak olan sözlü mülakata katılabilmek için

 • Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Gerekli evrakları tamamlayan adaylar, Tercihen; KPSS puanlarına göre sıralanarak Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yapılacak mülakata çağrılacaktır.
 • Mülakata giren adaylara yapılacak olan değerlendirme sonrası, sonuç belirlenen adaya bildirilecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ŞUBAT 2024’TÜR

 

Galeri

BİZİ TAKİP EDİN!