TANITIM FİLMİMİZ
Karacadağ
Kosgeb
Tobb
Şutso
  • Özel Erkan Teknik Lisesi

Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü A. Oktay Yaşar; “İmalat sanayine ve inovatif faaliyetlere dönük büyümek için Şanlıurfa sanayisi yeniden yapılanmalıdır” dedi. Yaşar, OSB bünyesinde 2016’da açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’nin sanayicinin eleman sıkıntısına çözüm unsuru olacağını ifade etti.

 

Şanlıurfa OSB’yi bölgenin ‘yükselen değeri’ne dönüştüreceklerini belirten OSB Bölge Müdürü A. Oktay Yaşar; “Şanlıurfa OSB, 2023 yolunda sanayicilerine ve üretime destek vermektedir” dedi. OSB’lerin ortak sıkıntısı olarak nitelikli eleman sorununa yönelik adım atarak 2016’da açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi için çalışmalara hız verdiklerini anlatan Yaşar, OSB yöneticileri olarak sanayideki temel eksiklerin farkında olduklarını dile getirdi. Sanayi Gazetesi’ne konuşan Oktay Yaşar, Şanlıurfa sanayisini yeniden yapılandırma projesi olan ‘Şanlıurfa Entegre Sınaî Kalkınma Planı’ hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Yüksek değer ESKP ile yakalanacak
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınız nelerdir? OSB’lerin teknolojik alanlarda yapacakları yatırımda nelere dikkat etmeleri gerekir? Ar-Ge vasıtasıyla geliştirdiğiniz projeler mevcut mudur?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün OSB’lere fiziksel altyapı hazırlama noktasında sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe düşünüldüğünde, projeden sağlanan katkı ve alınan geri beslemeler doğal olarak teknik destek bileşeninde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, bundan sonra bu bileşen üzerinde durulacaktır. Bu bileşenin temel faaliyetleri; Entegre Sınaî Kalkınma Planı’nın (ESKP) geliştirilmesi, yatırım olanaklarının tanıtımı, başvuruların değerlendirilmesi, işletme geliştirme hizmetleri,    kapasite geliştirme olarak sıralanabilir. Şanlıurfa ESKP, Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi’nin merkezi öğesidir.

Ülke büyümesinde ve bugün geldiğimiz noktada oldukça önemli bir yere sahip olan sanayi sektörü ekonomik büyümenin lokomotifidir. 2008-2009 yıllarında küresel piyasalarda yaşanan krizden en az hasarla çıkmamızın altında da sanayi sektörünün gücü yatmaktadır. 2003-2013 yılları arasındaki 11 yıllık dönem incelendiğinde; sanayi sektörünün özellikle de imalat sanayinin ülke büyümesinden daha hızlı büyüdüğü, bir başka deyişle ülke büyümesine yön verdiği görülmektedir. Geçen 11 yıllık zamanda Türkiye ortalama yüzde 5 büyümüşken, imalat sanayinde ortalama büyüme yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir.

Uzun dönemli ekonomik istikrarı yakalamak için sadece üretim yapmak yetmemekte, aynı zamanda üretilen ürünlerin yüksek katma değere sahip olması gerekmektedir. Katma değer artışı da öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğe yapılan yatırımla mümkün olmaktadır.

2016’da eğitime dev adım 

OSB içi eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Nitelikli eleman temini adına verilen teşvikleri yeterli buluyor musunuz?
Aslında bu konu ülkemizin genel bir sorunudur. Yeni nitelikli çalışabilir eleman sıkıntısı bütün sanayicilerimizin ortak sorunudur diyebiliriz. Şanlıurfa’mızın en büyük avantajı çalışabilir insan, genç nüfusun fazlalığıdır. Türkiye yaş ortalaması 30, Şanlıurfa’nın yaş ortalaması 17’dir.

OSB’mizde 2016’da öğretime açacağımız özel mesleki ve teknik eğitim lisesine için sıkı çalışmalar yapmaktayız. Özellikle ŞUTGEM projemizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek projemize başlamış bulunmaktayız. Bu konuda teşvikler ile ilgi Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni çalışmalar yaptığını görmekteyiz.

2023’e damgasını OSB’ler vuracak
OSB’lerin, 2023 ihracat hedefleri olan 500 milyar dolarlık orana ulaşabilmeleri için neler yapmaları gerekir? Yurt dışında düzenlenen fuar ve tanıtım günlerinin faydaları nelerdir?
OSB’ler; bir zamanlar iğneden ipliğe her şeyin ithal edildiği tüketen Türkiye’nin, üreten Türkiye olması hayalini bu gün gerçekleştirerek elhamdülillah ülkemiz ekonomisi en büyük 20 ülke arasına yükseltmiştir. 21. yüzyıla Türk damgasını vuracak Büyük Türkiye hayalimizin gerçekleşmesini amaçlayan 2023 ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de en önemli rolü yine OSB’ler üstlenecektir.  Bu hedeflere OSB’ler olarak var gücümüzle koşmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa OSB ve OSB yöneticileri olarak bu görevlerin farkındayız ve el birliği ile bu yolda çalışacağız. Biz Şanlıurfa OSB olarak sanayicilerimizin her zaman yanlarında olmaya, onların sorunlarını paylaşmaya ve çözümü yönünde azami çabayı göstermeye devam edeceğiz.
Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık tüketicilerin zihninde farklı bir konum ve değer yaratabilen işletmeler pazardaki paylarını koruyabilmekte ve ilerleme kaydedebilmektedir. İşte bu noktada firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlayacaktır.