TANITIM FİLMİMİZ
Karacadağ
Kosgeb
Tobb
Şutso
  • Su / Atık Su

SUOSB Hizmetler – Su

Bölgemize su temini Direkli mevki yakınlarındaki mera arazisinde açılan 2 adet kuyudan elde edilmekte iken, söz konusu kuyuların, Balıklı Göl su havzasını olumsuz etkilediği belirtilerek bakanlık tarafından çıkartılan genelge ile iptali gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık 2 yıldır içme ve kullanma suyumuz Şanlıurfa Belediyesinden bir isale hattı ile 500 m³ lük terfi binasına alınarak, 12 km’lik hat ile 6500 m³ ve 2500 m³ kapasiteli depolara alınmaktadır . Gelen bu su 1. kısımdaki mevcut fabrika binaları ve tüm parsel girişlerine ve 2. kısımdaki mevcut fabrika binaları ile 96 ha içindeki tüm parsel girişlerine kadar 100-500 mm çaplarındaki 8.649,90 m HDPE boru hattı ile getirilmiş bulunmaktadır.

Bölgemiz su depoları, terfi merkezindeki pompa motorlarının ve depoların uzaktan izlenmesi, otomatik ve manüel kumandası için gerekli SCADA sistemi tamamlanma aşamasındadır.
Şu an için yeterli görülen mevcut içme ve kullanma suyunun 2. kısımda kurulacak fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte sıkıntılı bir hal alacağı gözlenmektedir. Bu bağlamda ihtiyaç duyulacak olan içme ve kullanma suyu probleminin çözülmesi için yürütülen çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.
Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri neticesinde Şanlıurfa 1. ve 2. OSB için hayati önem arz eden su probleminin kesin çözümü için Şanlıurfa Belediyesine ait olan Arıtma Tesisi girişinden 800 ‘lük Cam Elyaflı Borularla çekilmektedir. Bu tamamlanması ile Şanlıurfa 1. ve 2. OSB’nin su problemi çözülecektir.ektedir. Bu tamamlanması ile Şanlıurfa 1. ve 2. OSB’nin su problemi çözülecektir.